Skip to content

Hofstrategie staat voor een rechtvaardige wereld. Een eerlijke wereld, waarin iedereen gelijke kansen heeft en krijgt. Nog steeds komt het voor dat grote gevestigde partijen een voorrangspositie krijgen bij ontwikkelingen en nieuwe initiatieven, terwijl dat niet altijd de partijen zijn die met innovatie en nieuwe ideeën komen. Ik handel vanuit de overtuiging dat de beste ideeën ontstaan vanuit de kern; de eindgebruiker, bewoner of bezoeker van een product of gebied. Zíj zijn de partijen die weten waar behoefte aan is, die problemen vanuit hun omgeving (h)erkennen en oplossingen vanuit hun ervaringen aandragen. Deze partijen zouden meer de kans moeten krijgen om hun initiatieven te laten groeien en ontwikkelen.

Mijn filosofie

Het beste naar boven halen

De Nederlandse overheden hebben de grootste invloed op het realiseren van deze initiatieven, zowel op nationaal, provinciaal als gemeenteniveau. Deze overheden zouden de potentie van het individu niet moeten onderschatten. Met de juiste instelling kan de overheid het beste uit de maatschappij naar boven halen. Vernauwende procedures smoren kansrijke initiatieven in de kiem, maar bestaan helaas nog steeds. Ik merk dat steeds meer gemeenten dat erkennen. Daarmee is een grote stap gezet. En gelukkig staat ook de volkshuisvesting bij het Rijk weer goed op de kaart.

Streven naar verbetering

Ik streef altijd naar verbetering. Dat iets op een bepaalde manier geregeld is, is niet altijd een goede reden om dat zo te herhalen. Houd als gemeente regelmatig je beleid tegen het licht. Voldoet het nog? Past het nog bij deze tijd? Is het vanuit de juiste intentie geschreven? Maar ook: wie heeft het geschreven? Is deze persoon tevreden met zijn werkzaamheden? Ervaart hij of zij het nog als een uitdaging? En in hoeverre neemt deze persoon een open en nieuwsgierige houding aan terwijl het beleid geschreven wordt? Er zijn, los van de ‘harde’ feitelijke aspecten ook enkele ‘zachte’ elementen die meespelen bij succesvolle vernieuwing en innovatie.

Mijn filosofie

Werken aan de toekomst

Daarnaast ben ik van mening dat we ons meer zorgen zouden moeten maken om de toekomst. Meer gaan denken in lange-termijn-belangen. Vaak wordt er vanuit een te kortzichtige doelstelling gewerkt, wat op de langere termijn hoge kosten en verminderde leefbaarheid met zich meebrengt. Ik erken dat het nú kunnen scoren belangrijk is, bijvoorbeeld gezien de veranderde arbeidsmarkt, waarbij werknemers niet meer hun hele leven voor één werkgever werken. Korte, intensieve carrièretrajecten met enkele succesvolle ‘knallers’ volgen elkaar op. Of door een politieke context, waardoor een focus voor kortere termijn meer kansrijk is. Door dit te erkennen én door tegelijkertijd de relevantie van toekomstige vraagstukken te onderschrijven, ontstaan prachtige projecten die zowel nu als in de toekomst succes betekenen. Ik ga graag op zoek naar het bestuurlijke comfort bij het maatschappelijke belang. 

Persoonlijk betrokken

Vanuit bovenstaande motivatie richt ik me met persoonlijke betrokkenheid op ruimtelijke ontwikkelingen met een maatschappelijk tintje. Projecten met diepgang, waarbij vanuit de kwaliteit van zowel de initiatiefnemers als de ruimtelijke kenmerken gewerkt wordt. Dat levert prachtige projecten op, met maatschappelijke én financiële meerwaarde voor de zeer lange termijn.

Kernwoorden die mij kenmerken: authentiek, integer, rechtvaardig en ambitieus. 

 

Persoonlijke betrokken - Hofstrategie