Skip to content

Gemeenten krijgen steeds vaker te maken met bottum-up wooninitiatieven. Particulieren weten de weg naar gemeenten beter te vinden en durven ook vaker te vragen om ruimte. Als je hier als gemeente nog weinig ervaring mee hebt, is het lastig om dit soort initiatieven mogelijk te maken. Vaak zie je de meerwaarde van een innovatieve woonvorm wel, maar is de interne organisatie er nog niet op ingericht. Want waar begin je als gemeente? En hoe weet je of de initiatiefnemers het project wel tot een goed einde brengen?

Zelfbouw

Over zelfbouw

Zelfbouw of eigenbouw biedt voor een gemeente veel kansen. Los van de maatschappelijke trend die is ontstaan rondom dit onderwerp – er komt steeds meer vraag naar zelfbouw – biedt het ook veel oplossingen voor toekomstige problemen. Voor vergrijzing bijvoorbeeld, of de politieke ontwikkelingen die ervoor zorgen dat niet iedereen zomaar aanspraak kan maken op de WMO voorzieningen. Ook kan het dienen als instrument om aandachtsgebieden een positieve economische impuls mee te geven. Het mogelijk maken van zelfbouw hoeft niet lastig te zijn. Integendeel: in de praktijk valt het juist erg mee, mits het op de juiste manier gefaciliteerd en georganiseerd wordt.

Verschillende vormen zelfbouw

Zelfbouw is mogelijk te maken bij zowel nieuwbouw- als transformatieprojecten. Qua moeilijkheidsgraad zit er niet veel verschil in, al is de organisatie van de gemeentelijke processen wel verschillend. Bij beide vormen is de houding en werkwijze van de betreffende gemeente de grootste succesfactor. Advies is om de rol van faciliterende gemeente aan te nemen, waarbij de gemeente de ontwikkeling mogelijk maakt, onder andere door mee te denken.

Ervaring en voorbeeldprojecten

In 2015 heeft Nanke Hofstra krantenkoppen behaald door als eerste en enige zelfbouwmakelaar van Nederland zowel particulieren als de gemeente Rotterdam te adviseren over de aanpak van zelfbouw. Sindsdien heeft Nanke veel verschillende gemeenten mogen adviseren over hoe zelfbouw in zowel stedelijke als dorpscontext gefaciliteerd kan worden.

Daarnaast heeft Nanke meegewerkt aan een onderzoek van het Expertteam Eigenbouw van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarvoor zijn de succes- en faalfactoren van verschillende gerealiseerde CPO projecten in heel Nederland geanalyseerd en verwerkt tot een handzaam overzicht. Hierdoor beschikt Nanke over ruime ervaring en unieke kennis op het gebied van zelfbouw, binnen de ambtelijke en politieke context.

Zelfbouw - Ervaringen en voorbeeldprojecten - Hofstrategie
Zelfbouw - Wat kan Hofstrategie voor u doen

Wat kan Hofstrategie doen

Zit uw organisatie met een zelfbouwvraagstuk waarvan u niet weet hoe u het intern georganiseerd krijgt? Nanke Hofstra kan u vanaf de initiatieffase tot en met de verkoop adviseren over de te nemen stappen, valkuilen, kansen en succesfactoren. Ook is het mogelijk om haar in te huren om het project te leiden. Nanke heeft kennis en ervaring over alle vormen van zelfbouw: van particulieren die alles volledig zelf organiseren tot consumentgericht ontwikkelingen, PO of CPO en nieuwbouw of verbouw. Samen met de opdrachtgever zorgt Nanke ervoor dat het bottum-up initiatief een groot succes wordt, zowel voor de gemeente als de initiatiefnemers. En reken maar dat daar ruimte voor is in de media; zelfbouw is hot en kan zeer goed dienen als mooie showcase voor uw gemeente!