Skip to content

In de Nederlandse woningmarkt zit altijd een bepaalde mate van disfunctioneren. In het kader van vraag en aanbod is een gezonde spanning op de woningmarkt nodig. De negatieve gevolgen hiervan kunnen geminimaliseerd worden. Maar wanneer, afhankelijk van hoog- of laagconjunctuur, de spanning te groot of soms te krap is, kunnen deze negatieve gevolgen voor mensen die dit betreft oplopen. Dat heeft een nadelig effect op hun leven. Volgens het Housing-First principe is een veilige woonomgeving de basis van een stabiel leven. Het is de eerste stap richting herpakken van de eigen regie op het moment dat een leven overhoop ligt. Omgekeerd kan verlies van huisvesting een neerwaartse spiraal betekenen voor complete gezinnen.

Nanke Hofstra en Piet van Leenen Flexwonen in Hoekse Waard

Over flexwonen

Flexwonen is een nieuwe vorm van wonen, waarbij de flexwoningen een flexibele schil rondom de reguliere woningvoorraad vormen. Deze toevoeging aan de starre, statische woningmarkt maakt dat deze beter aansluit bij de dynamiek van een mensenleven. Bij deze tijdelijke vorm van wonen kunnen inwoners van een gemeente tijdelijk (maximaal 2 jaar) een woning huren. Het is de bedoeling dat zij in die tijd zoeken naar een eigen woning.

Lees hier in verhalende vorm over de doelgroepen waarvoor flexwonen een oplossing kan zijn: Flexwonenverhalen

Een fysiek én sociaal flexwonenconcept

Er zijn verschillende vormen en smaken flexwonen mogelijk. Zo kunnen meerdere huurders een private huurwoning van een woningcorporatie delen. In een ander geval heeft een huurder baat bij een zelfstandige woonunit in een gebouw met gemengde doelgroepen (de zgn ‘magic mix’), zodat hij of zij daar zonder stigma kan wonen en laagdrempelig kan (her-) integreren met ‘sterkere’ doelgroepen. Een goed flexwonenconcept biedt een woonoplossing op maat en ondersteuning of begeleiding waar dat nodig is. Zodat iemand sterker de flexwoning uitgaat dan bij aanvang van de huurperiode het geval was.

Ervaring en voorbeeldprojecten

Nanke heeft voor het SOHW een behoefteonderzoek uitgevoerd naar tijdelijke huisvesting. Het was haar opdracht om zo’n 30 partijen te verbinden, zowel uit het sociale als het ruimtelijke domein. Gezamenlijk brachten ze de doelgroepen en hun woningbehoefte in kaart. Kan een short stay facility hen helpen hun leven op orde te krijgen? 

Het was een bottom-up benadering die door zijn unieke aanpak de aandacht van de Provincie Zuid Holland en het Ministerie van BZK heeft weten te vangen. De breed gedragen resultaten van het onderzoek vormden een sterke basis voor de regionale Visie op Flexwonen die Nanke vervolgens heeft geschreven. Het filmpje hieronder geeft kort uitleg over het flexwonenconcept dat Nanke heeft opgesteld.

pexels-tembela-bohle-1884575

 Wat kan Hofstrategie doen

Nanke kan u helpen het behoefteonderzoek zorgvuldig uit te voeren. Daarbij kan zij u adviseren vanaf de zijlijn, maar u kunt haar ook inhuren om het gehele behoefteonderzoek op zich te nemen. Daarbij wordt u compleet ontzorgd en krijgt u regelmatig een uitgebreide update. Ook kan Nanke ingezet worden om te komen tot de kaders waarbinnen flexwonen in uw gemeente ontwikkeld kan worden. In dat geval levert zij een beleidsdocument op, wat u vast kunt laten stellen. Private partijen die flexwonen in uw gemeente willen realiseren kunnen dat vervolgens doen binnen die vastgestelde kaders.