Skip to content

Nederland is één van de vijf innovatiefste landen ter wereld. Dat is een mooie positie, die mede mogelijk gemaakt wordt door een goede samenwerking tussen publieke en private partijen. Als gemeente krijgt u zonder meer te maken met innovatievraagstukken vanuit de maatschappij. Uw organisatie is daar niet altijd klaar voor. Ook is het soms lastig in te schatten welke initiatieven levensvatbaar zijn en welke niet. Daarbij is de mate van professionaliteit van de initiatiefnemers ook van groot belang. Maar soms komen de beste ideeën van mensen die niet uitblinken in organiseren. Het kan voor u als gemeente lastig zijn om hiermee om te gaan. Wellicht heeft u wel de wil om iets mogelijk te maken, maar loopt u intern tegen weerstand aan, of bent u niet zeker van de capaciteiten van de partij die u tegenover u heeft.

Bottom up initiatieven - Sociale innovatie door Hofstrategie

Over sociale innovatie

Het belang van een meewerkende gemeente wordt keer op keer bewezen uit de mooie samenwerkingen die in het verleden zijn ontstaan uit publiek-private samenwerkingen. Het faciliteren en mogelijk maken van innovatieve initiatieven vanuit de maatschappij kan een springplank zijn voor uw gemeente. Naast de showcase die een succesvol innovatief project uw gemeente kan opleveren, kan het ook een aantrekkingskracht hebben op nieuwe initiatieven, die direct ten goede kunnen komen aan uw lokale economie. Daarnaast is het belangrijke input ten behoeve van de gebiedsmarketing, waarmee u úw gemeente aantrekkelijk op de kaart kan zetten.

Zakelijke vertaalslag

Geen enkel initiatief wordt succesvol zonder goede businesscase. Maar daar is het juist waar het vaak mis gaat. Veel initiatieven stranden, omdat initiatiefnemers te veel blijven hangen in het denken, brainstormen en ideeën verzinnen. De stap om daadwerkelijk concreet te worden, met bijbehorende concrete doelstellingen en mijlpalen, wordt naarmate de tijd vordert steeds lastiger te zetten. Dit vergroot de kans op een mislukking, terwijl het idee an sich genoeg vertrouwen wekt. Het is in deze situaties belangrijk om te filteren: wat is de doelstelling en wat zijn bijzaken? Wat zijn de beginstappen en wat zijn doorontwikkelmogelijkheden? Het initiatief moet gezien worden als zakelijke onderneming, met bijbehorend (financierings-) plan. Er moet dus een zakelijke vertaalslag gemaakt worden, van maatschappelijk idee naar concreet businessplan. Dat geeft vertrouwen, maakt vordering meetbaar en vergroot de kans op succes aanzienlijk.

Ervaring en voorbeeldprojecten

Nanke Hofstra is sinds 2014 actief betrokken bij de oprichting van een gebiedscoöperatie. Deze is ontstaan vanuit ondernemers en gebiedseigenaren in een afgebakend gebied, vanuit hun eigen overtuiging om een mini-gebiedseconomie te ontwikkelen. De coöperatie heeft beheer- en ontwikkeltaken overgenomen van de betreffende gemeente met de verwachting dat efficiënter en goedkoper te kunnen uitvoeren. Het restbedrag is in maatschappelijke en economische programma’s in het gebied gestoken. Door deze doelstellingen is met hetzelfde geld een grote maatschappelijke waarde te behalen, wat zonder deze maatschappelijk betrokken partijen niet mogelijk was geweest. Het vereiste een ruimdenkende gemeente die het mogelijk maakte om te innoveren en de coöperatie durfde te faciliteren om te groeien.

Ervaringen en voorbeeldprojecten - Sociale innovatie door Hofstrategie
Wat kan Hofstrategie voor u doen? - Sociale innovatie door Hofstrategie

Wat kan Hofstrategie doen

Indien uw gemeente te maken krijgt met een burger- of maatschappelijk initiatief kan Nanke Hofstra als betrouwbaar tussenpersoon dienen tussen de gemeente en het initiatief. Ook kan zij een haalbaarheidsstudie uitvoeren, het initiatief ondersteunen bij de organisatie van het project, structuur aanbrengen in de processen, doelstellingen toetsen en resultaten naar de opdrachtgever terugkoppelen. Hierbij staat Nanke zij aan zij met de initiatiefnemers, waardoor zij zich gesteund in plaats van gecontroleerd voelen. Zij kan tijdig aan de bel trekken indien een initiatief wat extra sturing nodig heeft. Hiermee worden risico’s gereduceerd, waardoor uw gemeente het proces aan kan gaan. Nanke helpt u een faciliterende gemeente te worden, wat als resultaat heeft dat maatschappelijke innovatie ook in úw gemeente mogelijk is.