Skip to content

Een belangrijk beleidsveld binnen de overheid is wonen, of volkshuisvesting. Wonen raakt iedereen. De inwoners van een gemeente willen een woning die qua kenmerken en prijs bij hen past. Ondernemers willen voldoende omwonenden voor de vitaliteit van hun bedrijf, zowel qua afnemers als werknemers. Politiek zijn er veel verschillende opvattingen over wat er gebouwd moet worden en door wie. Al die belangen maken het beleidsveld wonen een complex speelveld, waar de beleidsambtenaar wonen middenin staat. 

pexels-max-avans-5065539

Over volkshuisvesting

De belangrijkste uitgangspunten van de volkshuisvesting zijn vastgelegd in de Woningwet en worden door de beleidsadviseur aangevuld vanuit politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. In de basis komt het erop neer dat de beleidsadviseur wonen verantwoordelijk is voor een goede match tussen woningvoorraad en bevolkingssamenstelling. Daarvoor kijkt een beleidsadviseur altijd vooruit: wie zijn onze toekomstige inwoners, wat zijn hun woonbehoeften en -mogelijkheden en in hoeverre matcht dat met de woningvoorraad?

De basis van strategisch woonbeleid 

Bovenaan de lijst met actuele woononderwerpen staat het woningtekort. Verschillende regio’s kampen met jarenlange wachtlijsten voor een huurwoning en koopstarters komen nauwelijks aan bod. Vanuit het Rijk wordt aangegeven meer regie te willen pakken op de volkshuisvesting. Enerzijds door het maken van prestatieafspraken (via provincies) met gemeenten, anderzijds door gemeenten meer instrumenten in handen te geven om in te grijpen bij excessen op de woningmarkt. Hiertoe ontwikkelde de minister van VRO binnen de Nationale Woon- en Bouwagenda zes programma’s op volkshuisvesting. 

  1. Woningbouw
  2. Een thuis voor iedereen
  3. Betaalbaar wonen
  4. Leefbaarheid en veiligheid
  5. Verduurzaming gebouwde omgeving
  6. Wonen en zorg voor ouderen

Vooral programma’s 2 en 3 bieden veel instrumenten, maar ook bindende kaders die effect hebben op de gemeentelijke inzet op de betaalbaarheid van woningen. Nanke ontwikkelt haar beleid en andere werkzaamheden binnen deze kaders. Te denken valt aan de volgende onderwerpen:

Ervaring en voorbeeldprojecten

Ik heb zeer veel ervaring in het ontwikkelen van nieuw volkshuisvestelijk beleid. Zo ontwikkelde ik in gemeente Westvoorne een volkshuisvestelijk kader. En bracht ik voor gemeente Hoeksche Waard het bewaarboekje ‘Op jezelf in de Hoeksche Waard’ uit, boordevol woontips speciaal voor jongeren: Op-je-zelf-wonen-in-de-Hoeksche-Waard-bewaarboekje

De afgelopen jaren was het een enorme strijd om ‘mijn’ doelstellingen goed geïmplementeerd te krijgen. Dat maakt dat ik zo ontzettend blij ben met de regie die de Rijksoverheid neemt. 

Bottom up initiatieven - Sociale innovatie door Hofstrategie
Volkshuisvesting

Wat kan Hofstrategie doen

Je kan me inhuren als beleidsadviseur wonen om een tijdelijk gat in je teamformatie op te vullen. Daarmee ben je in ieder geval voor de korte termijn geholpen. Samen kunnen we onderzoeken wat ik nog meer kan betekenen. Zoals de opleiding van een junior medewerker in vaste dienst, zodat die het op termijn kan overnemen. Of de uitwerking van gekaderde thema’s waar de vaste beleidsadviseurs niet aan toe komen.